IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

Wie zijn wij?

In 1974 is er een landelijke TV-actie geweest: Geven voor Leven. Het geld werd bijeengebracht voor het Koningin Wilhelmina Fonds met als doel het opzetten van centra gespecialiseerd in kinderkanker.

Het Kinderoncologisch Centrum Rotterdam (KOCR, onderdeel van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis) is een van die centra. Het geld dat beschikbaar is gekomen voor het KOCR wordt beheerd door de Stichting KOCR. Ook andere schenkingen en gelden die de afgelopen jaren binnengekomen zijn worden door deze Stichting KOCR beheerd.

De doelstelling van de Stichting KOCR is onderzoek en opleiding op het gebied van kinderkanker te stimuleren.

Het Kinderoncologisch Centrum Rotterdam (KOCR) start regelmatig nieuwe projecten die niet via de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden. Voor deze onderzoeks- en opleidingsprojecten wordt dan een beroep gedaan op de Stichting KOCR. Na goedkeuring door de Stichting KOCR worden deze projecten ook door de Stichting KOCR gefinancierd.