IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

Projecten

Jaarlijks wordt er bij 400-550 kinderen de diagnose kanker vastgesteld. Vijftig jaar geleden was kinderkanker bijna niet te genezen en stierf vrijwel ieder kind met kanker. Op dit moment kan ruim 75% van de kinderen worden genezen. Deze enorme verbetering is het resultaat van continue verbetering van de behandelingsmethoden. En deze zijn weer mogelijk dankzij het uitgebreide en intensieve onderzoek dat in de afgelopen 50 jaar is uitgevoerd. Dit onderzoek moet voortgezet worden omdat nog steeds 25% van de kinderen met kanker overlijdt.

Onderzoek naar wat er mis is in de kankercellen bij kinderen is dan ook van het grootste belang. Ook is het van belang dat bij de kinderen die genezen de kwaliteit van (over)leven zo goed mogelijk is. Daarom is onderzoek naar de vergroting van de effectiviteit van de behandeling en naar vermindering van de bijwerkingen essentieel. Het KOCR in Rotterdam is hier continu mee bezig. Voor meer specifiek inhoudelijke informatie over de gefinancierde onderzoeken verwijzen wij naar de www.kocr.nl