IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

Niertumoren

Hieronder vind u informatie, publicaties en uitleg over niertumor onderzoek dat medegefinancierd wordt door Stichting KOCR:

Lopende onderzoeksprojecten met als projectleider Dr. Marry van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeker: Heidi Segers
In deze studie werden verschillende aspecten van aangeboren en tumor specifieke genetische afwijkingen bestudeerd die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een Wilms tumor. Er werd een hoge frequentie gevonden van aangeboren afwijkingen in het WT1 gen (11%) en chromosoom 11p15 (8%) in Wilms tumor patiënten. Afwijkingen in chromosoom 1q bleek een negatieve prognostische marker in Wilms tumoren. Dit project heeft een grote bijdrage geleverd aan het inzicht van de genetische achtergrond van kinderen met een Wilms tumor. Tevens werd binnen dit project een internationale richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met Wilms tumoren ontwikkeld.

Onderzoeker: Saskia Gooskens
De meest voorkomende vorm van nierkanker bij kinderen is het nefroblastoom, ofwel de Wilms tumor. Andere vormen van kanker komen slechts bij 10% van de kinderen met een niertumor voor. De meest voorkomende niet-Wilms niertumor bij kinderen is de zogenaamde Clear Cell Sarcoma of the Kidney (CCSK). Deze niertumor komt vooral voor bij kinderen tussen 2 en 4 jaar en gedraagt zich erg agressief. Dat uit zich door uitzaaingen naar botten en hersenen. Met de huidige behandeling, inclusief radiotherapie en multipele chemotherapie middelen, is de overleving gestegen naar 85-90% (5 jaar na behandeling). Omdat er zeer intensieve behandeling nodig is, kan deze leiden tot ernstige bijwerkingen zoals hartproblemen, onvruchtbaarheid, overgewicht en andere vormen van kanker op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk om nieuwe behandelingen te ontwikkelen die specifiek aangrijpen op de eigenschappen van de CCSK kankercel, en minder op andere lichaamscellen zodat de kans op overleving van het kind beter wordt en de directe en latere bijwerkingen minder. Hiervoor is het belangrijk om achter de genetische en biologische eigenschappen van CCSK te komen door wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium. Dit project is opgestart in de Verenigde Staten waar van alle kinderen met niertumoren materiaal naar een centraal punt is gestuurd, namelijk het laboratorium van Prof Dr Perlman (een expert op het gebied van kinder niertumoren in Amerika) in Chicago. In Chicago hebben wij onderzocht welke afwijkingen in het DNA voorkomen in een CCSK cel. Nu we genetische afwijkingen gevonden hebben, willen we als volgende stap in het laboratorium aantonen dat cellen ook veranderen onder invloed van dergelijke genetische afwijkingen, dat wil zeggen dat ze zich als kanker cellen gaan gedragen. Tevens willen we mogelijke medicijnen uittesten in het laboratorium. Deze experimenten zullen we in Nederland uitvoeren. Dit soort vervolg onderzoek wordt meestal gedaan door cellen van een tumor op te kweken in een kweekfles in het laboratorium. Helaas zijn er voor CCSK nog niet zulke cellijnen beschikbaar waarop we kunnen onderzoeken wat de exacte impact van deze genetische afwijkingen is. Momenteel is er echter wel een model beschikbaar, het zogenaamde zebrafish model, in het UMC Utrecht (Prof H.Clevers en Dr Giles). Voor vervolg experimenten zullen we met hen samenwerken voor dit project. Het doel is om de invloed van de DNA afwijkingen op het gedrag van de CCSK cel te onderzoeken en de groei van de kanker cel te remmen met zo gericht mogelijke medicijnen.

Recente proefschriften (ter verkrijging van de academische Doctor titel):
D. Schotte MicroRNAs in pediatric acute lymphoblastic leukemia: small players with huge potential. Gepromoveerd op 28 september 2011.
Publicaties laatste 3 jaar:
  1. Heidi Segers and Marry M. van den Heuvel-Eibrink, Max J. Coppes, Michael Aitchison, Christophe Bergeron, Beatriz de Camargo, Jeffrey S. Dome, Gemma Gatta, Norbert Graf, Paul Grundy, John A. Kalapurakal, Jan de Kraker, Elizabeth J. Perlman, Harald Reinhard, Filippo Spreafico, Gordan Vujanic, Anne B. Warwick, Kathy Pritchard-Jones, Management of adults with Wilms tumor: recommendations based on international consensus, Position paper by the Renal Tumour Study Group of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) and the Renal Tumors Committee (RTC) of the Children’s Oncology Group (COG). Expert Rev of Anticancer Therapy, 2011, Expert Rev Anticancer Ther. 2011 Jul;11(7):1107-1115.
  2. H. Segers, R. Kersseboom, M. Alders, A. Wagner, R. Pieters, M.M. van den Heuvel-Eibrink. Frequency of WT1 and 11p15 constitutional aberrations and phenotypic correlation in childhood Wilms tumor patients. European J of Cancer, 2012, 2012 Nov;48(17):3249-56.
  3. H. Segers, M.M. van den Heuvel-Eibrink, S. Hulspas, R.R. de Krijger, A. Wagner, W.N.M. Dinjens. The role of DNA mismatch repair in childhood Wilms tumors. Pediatr Dev Pathol. 2013 Jan-Feb;16(1):14-9.
  4. Van den Heuvel-Eibrink MM, Gooskens SL, Spreafico F. Omitting pulmonary radiotherapy in selected stage IV nephroblastoma patients with pulmonary metastases. Transl Pediatr 2013.
  5. R. Furtwängler and S.L. Gooskens, H. van Tinteren, J. de Kraker, G. Schleiermacher, C. Bergeron, F. Spreafico, B. de Camargo, T. Acha, J. Godzinski, B. Sandstedt, I. Leuschner, G. Vujanic, R.Pieters, N. Graf, M.M. van den Heuvel-Eibrink. Clear Cell Sarcomas of the Kidney (CCSK) registered on SIOP 93-01 and SIOP 2001 protocols: A report of the SIOP Renal Tumour Study Group, Eur J Cancer. 2013 Nov;49(16):3497-3506.
  6. H. Segers, M.M. van den Heuvel-Eibrink, R.D. Williams, H. van Tinteren, G. Vujanic, R. Pieters, K. Pritchard-Jones, and N. Bown. Gain of 1q is a marker of poor prognosis in Wilms tumors, Genes Chromosomes Cancer. 2013 Nov;52(11):1065-74.
  7. Gooskens SL, Furtwängler R, Spreafico F, van Tinteren H, de Kraker J, Vujanic GM, Leuschner I, Coulomb-L'Herminé A, Godzinski J, Schleiermacher G, Stoneham S, Bergeron C, Pritchard-Jones K, Graf N, van den Heuvel-Eibrink MM. Br J Cancer. 2014 Jun 17
  8. S.L.M. Gooskens, R. Furtwängler, G.M. Vujanic, J.S. Dome, N. Graf, M.M. van den Heuvel-Eibrink.Clear Cell Sarcoma of the Kidney: a Review. European J of Cancer, 2012 Sep;48(14):2219-26.
  9. S.L.M. Gooskens, E. Braakman, A.L. van den Boom, C. So-Osman, F. de Winter, M.M. van den Heuvel-Eibrink. Peripheral stem cell harvest using regular chemotherapy schedules in childhood cancer. Pediatric Transplantation, 2012, 2012 Nov;16(7):758-65.