IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

Motoriek na behandeling

Onderzoeksproject:
Motoriek en inspanningsvermogen na behandeling voor kinderkanker.
Onderzoeker:
dr. Annnelies Hartman
Projectleider:
dr. Marry van den Heuvel-Eibrink

In de laatste decennia zijn de overlevingskansen na kanker op de kinderleeftijd aanmerkelijk verbeterd. Na afloop van de behandeling zijn er vaak nog problemen met de motoriek en het inspanningsvermogen. Bij de meeste kinderen die behandeld worden voor kanker bevat de chemotherapie vincristine, wat vermindering van de spierkracht in handen en benen veroorzaakt. In een eerdere studie vonden we dat de motoriek bij deze kinderen 1-5 jaar na afloop van de behandeling nog verminderd was. Of dit ook het geval is bij kinderen die chemotherapie zonder vincristine gehad hebben zijn we aan het onderzoeken. Ongeveer 10% van alle kinderen met kanker zijn jonger dan één jaar als de diagnose wordt gesteld. We willen ook graag vaststellen of chemotherapie op deze jonge leeftijd meer nadelige gevolgen heeft voor de motoriek dan bij oudere kinderen.

Tot nu toe werd gedacht dat de ernst van motorische problemen vooral bepaald wordt door de hoeveelheid vincristine die wordt gegeven, maar recent is aangetoond dat dit bij kinderen niet klopt. Meer of minder vincristine betekent niet noodzakelijkerwijs meer of minder motorische problemen. De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk worden gezocht in variaties in het DNA, die op hun beurt leiden tot variaties in de gevoeligheid voor vincristine. Ook hier wordt verder onderzoek naar gedaan, zodat we weten welke kinderen het meeste risico zullen lopen op motorische problemen.

Kinderen met leukemie worden gedurende twee jaar behandeld met de chemotherapie met vincristine. Uit diverse studies bleek dat het inspanningsvermogen na afloop van de behandeling verminderd was. Het uithoudingsvermogen werd in deze studies getest met maximale inspanningstesten. Echter, in het dagelijks leven komt een maximale inspanning niet vaak voor. Daarom worden kinderen die leukemie hebben gehad nu getest met een sub-maximale functionele inspanningstest, welke meer informatie geeft over de inspanning in het dagelijks leven.

Het aantal volwassenen wat kinderkanker heeft overleefd groeit gestaag. Of deze groep wat betreft motoriek en inspanningsvermogen op de lange termijn nog nadelige gevolgen ondervindt van de behandeling op de kinderleeftijd wordt ook onderzocht.