IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

De Ouderstichting Helpen helpt

Als je kind ernstig ziek is zou je alles willen geven wat in je vermogen ligt om het weer beter te maken. Helaas moet je lijdzaam toezien hoe je kind ziek wordt van de behandeling en afwachten hoe de behandeling uitpakt. Ook de omgeving van kinderen met kanker is vaak enorm gemotiveerd om veel te geven. Vandaar dat een aantal ouders besloten hebben om een Ouderstichting op te richten om het onderzoek naar kinderkanker in het Kinder Oncologisch Centrum Rotterdam (KOCR) van het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis te steunen.

Enerzijds om al die initiatieven van ouders en hun directe omgeving te coördineren en daarmee de kinderoncologen te ontlasten. Anderzijds om vooral direct praktische ondersteuning en advies te bieden aan al diegenen die geld willen inzamelen.

Door advies kunnen acties meer geld opleveren zodat er meer onderzoek naar kinderkanker gedaan kan worden. Wij als SKOCR faciliteren de Ouderstichting. Kijk op www.helpenhelpt.nl voor meer informatie.