IBAN NL16ABNA0500334323 t.n.v. Stichting KOCR te Rotterdam

Doelstelling

De doelstelling van het SKOCR is het optimaliseren van de zorg en het bevorderen van onderzoek en opleiding ten behoeve van het Kinderoncologisch Centrum, gevestigd in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het beheren van fondsen, verkregen uit het fonds 'Geven voor Leven' en alle andere wettelijke middelen en de daaruit voortvloeiende opbrengsten te bestemmen voor exploitatie en instandhouding van voormeld Centrum.